top of page
Thưởng-600_-GTF.png

Bắn Cá Code Thưởng 600%

Nội dung khuyến mãi:

1. Chỉ cần nạp 50K, nhận ngay 300K
2. Mỗi thành viên chỉ nhận 1 lần duy nhất
3. từ 01 / 04 đến 30 / 04
Điều kiện rút tiền:
Đạt 25 bội cược hiệu lực
bottom of page