top of page
Tyboi200.png

Bắn Cá Code Thưởng mỗi ngày

1.Thưởng JDB mỗi ngày
2. Nội dung khuyến mãi
3. Mỗi ngày chỉ nhận 1 lần ( 00:00 - 24:00)
4. Nạp tối thiểu 50
5. Thưởng tối đa 400 xu
6. từ 01 / 04 đến 30 / 04
7. Điều kiện rút tiền
8.Đạt 10 bội cược hiệu lực
bottom of page