top of page
1673934194609_csrn2q.webp

Bắn Cá Code Khuyến mãi 10% lần 2 mỗi ngày

1. 10% Thưởng nạp lần 2 mỗi ngày
2. Nội dung khuyến mãi
3. Mỗi ngày chỉ nhận 1 lần ( 00:00 - 24:00 GMT+7)
4. Nạp tối thiểu 50 Xu (tương đương 50,000 vnd)
5. Thưởng tối đa 500 xu (tương đương 500,000 vnd)
6. Xác nhận cài đặt nhận thưởng mở chế độ "on"
7. Đạt đủ điều kiện trên, hệ thống sẽ tự động tiến hàng phát thưởng
8. Điều kiện rút tiền
9. Đạt 8 bội cược hiệu lực
bottom of page